ATATÜRK

İLKELERİ

 • İLKELERİ

  İLKELERİ

  Cumhuriyetçilik

  Bu ilke, cumhuriyet yönetimine bağlı olmayı, onu korumayı, yaşatmayı ve yüceltmeyi amaçlar.

  Bu ilke doğrultusunda gerçekleştirilen bazı inkılaplar:

  • Saltanatın kaldırılması.
  • Cumhuriyetin ilan edilmesi.
  • Anayasanın kabul edilmesi.
  • TBMM’nin açılması.
  • Siyasi partilerin kurulması.
  • Kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesi.


  Milliyetçilik

  Milliyetçilik, Türk milletini sevmek ve yüceltmeye çalışmaktır. Bu ilke, milli birlik ve beraberliğimizin temel taşıdır. Milletin bağımsızlığını hedefler.

  Bu ilke doğrultusunda gerçekleştirilen bazı inkılaplar:

  • Türk Tarih Kurumu’nun kurulması.
  • Türk Dil Kurumu’nun kurulması.
  • Kabotaj Kanununun çıkarılması.
  • TBMM’nin açılması.
  • İzmir İktisat Kongresinin yapılması.
  • Milli bir Türk devletinin kurulması.

   
  Halkçılık

  Halkın milli egemenliğini, mutluluğunu ve refahını sağlama esasına dayanır.

  Bu ilke doğrultusunda gerçekleştirilen bazı inkılaplar:

  • Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi.
  • Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi.
  • Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilen inkılâplar.
  • Soyadı kanunu çıkarılması.

   
  Laiklik

  Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı yürütülmesi, devlet düzeninin akla, mantığa ve bilime dayandırılmasıdır.

  Bu ilke doğrultusunda gerçekleştirilen bazı inkılaplar:

  • Halifeliğin kaldırılması.
  • Tekke ve zaviyelerin kapatılması.
  • Anayasanın kabul edilmesi


  Devletçilik

  Bu ilke, Türk toplumunun refahı için fertlerin yapamayacağı işi devletin üstlenmesi esasına dayanır. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı amaçlar.

  Bu ilke doğrultusunda yapılan bazı inkılaplar:

  • Fabrikaların kurulması.
  • Sümerbank’ın ve Etibank’ın kurulması.


  İnkılapçılık

  Bu ilke, Türk toplumunu bütün yönleriyle ve sürekli olarak çağdaşlaştırmayı hedef alır. Amaç, çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmaktır.

  Bu ilke doğrultusunda gerçekleştirilen bazı inkılaplar:

  • Eğitim ve öğretim birliğinin sağlanması.
  • Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi.
  • Kıyafette değişiklik.
  • Uluslar arası takvim, saat ve ölçü birimlerinin kabul edilmesi.