ATATÜRK

İNKILAPLARI

 • İNKILAPLARI

  İNKILAPLARI

  SİYASAL ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İNKILÂPLAR

  • Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)
  • Cumhuriyetin ilan edilmesi (29 Ekim 1923)
  • Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
  • Türkiye’nin idari teşkilatlandırılması ve Ankara’nın başkent ilan edilmesi (13 Ekim 1923)
  • Çok partili hayata geçiş denemelerinde bulunulması

  HUKUK ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İNKILÂPLAR

  • 1921 Anayasası’nın kabulü (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu)
  • 1924 Anayasası’nın kabulü
  • Türk Medeni Kanunu’nun kabulü ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924-1937)

  EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İNKILÂPLAR

  • Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması (3 Mart 1924)
  • Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)
  • Türk Tarih Kurumu’nun kurulması (12 Nisan 1931)
  • Türk Dil Kurumu’nun kurulması (12 Temmuz 1932)

  EKONOMİK ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İNKILAPLAR

  • İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması
  • Aşar vergisinin kaldırılması
  • Kabotaj Kanunu’nun kabulü
  • Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabulü

  TOPLUMSAL ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İNKILÂPLAR

  • Tekke ve zaviyelerin kapatılması
  • Kılık- kıyafet Kanunu’nun çıkarılması
  • Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik
  • Soyadı Kanunu’nun kabulü