kendine has eğitim tarzıyla lider bir okul

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETİM

Çocukların potansiyellerini en etkin şekilde kullanabilmeleri için uygun ortamlar ve koşullar oluşturularak, bu potansiyellerin ortaya çıkarılması sağlanır. Bu amacı gerçekleştirmek adına çocuklarımıza rehberlik yaklaşımı benimsenir, böylece yaparak ve yaşayarak öğrenme yetenekleri güçlendirilir. Okul öncesi dönem, çocukların tüm gelişim alanlarının en aktif olduğu ve öğrenme hızının en yüksek olduğu dönemdir. Bu bağlamda, çocuklar ne kadar küçükse öğrenme süreçleri o kadar hızlı ve etkili olur; bu da öğrenilen bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlar.

Eğitim programlarımız, çocukların gelişim dönemlerine uygun şekilde hazırlanır ve uygulanır. Bu süreçte hedefimiz, çocuklarımızın kendine güvenen, dilini doğru ve etkili bir şekilde kullanabilen, öz denetim becerilerine sahip, hoşgörülü, yaratıcı düşünce yeteneğine sahip, eleştirel düşünme kabiliyetini geliştirmiş, duygularını ifade edebilme ve iletişim kurabilme yeteneğine sahip, yardım gerektiğinde yetişkinlere başvurabilen, kendine, ailesine ve çevresine karşı sorumluluklarını yerine getirebilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

has-okullari-25
kendine has eğitim tarzıyla lider bir okul

İLKOKUL EĞİTİM VE ÖĞRETİM

HAS OKULLARI’ nın temel yaklaşımı, öğrencilere 20 saat konuşma ağırlıklı İngilizce öğretimini sunmaktır. HAS OKULLARI İLKOKULU, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda uzman ve dinamik öğretmen kadrosuyla öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı benimsemektedir. Bu yaklaşım, öğrencilerin bilgiyi içselleştirerek öğrenmelerini sağlamayı, pratik yaparak ve deneyimleyerek öğrenme sürecini desteklemeyi hedefler. Eğitim programları, farklı alanlardaki dersleri destekleyerek çocukların gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda küresel vatandaşlar yetiştirme amacını da taşır.

Eğitim ve öğretim faaliyetlerini daha etkili bir şekilde gerçekleştirmek adına, Rehberlik ve Psikolojik Danışma uzmanları ile okul psikoloğu sürekli olarak öğrencilerin yanında yer alır. Bu uzmanlar, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ölçmek için testler, envanterler ve anketler kullanarak en iyi yönlendirmeleri yapmada yardımcı olur. HAS OKULLARI İLKOKULU, uluslararası eğitim standartlarını İngilizce eğitimine entegre etmiştir. Haftalık 12 saatlik İngilizce dersleri, hem Türk hem de yabancı öğretmenler tarafından konuşma odaklı bir şekilde sunulur. İkinci yabancı dil olarak Almanca ise 2. sınıftan itibaren öğrencilere öğretilmektedir.

has-okullari
kendine has eğitim tarzıyla lider bir okul

ORTAOKUL EĞİTİM VE ÖĞRETİM

HAS OKULLARI öğrencileri, ortaokul döneminden başlayarak lise dönemine kadar, Amerika Birleşik Devletleri’nde geçirdikleri bir yıl dahil olmak üzere eğitimlerinin herhangi bir yılını sene kaybı yaşamadan değerlendirebilirler.

HAS OKULLARI ORTAOKULU, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflarda konusunda uzmanlaşmış, iletişim ve problem çözme yetenekleri yüksek deneyimli bir öğretmen kadrosuyla öğrencilere dünya vatandaşı olma yolunda stratejik eğitimleri sunar. Altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflarda üst düzey çalışmalar gerçekleştirilir. Akademik başarıyı artırmak amacıyla tüm sınıf seviyelerinde haftalık ders ve etüt programları artırılarak uygulanır. Eğitim öğretim programları, günlük yaşamda uygulanabilmesi adına saha gezileri ve çeşitli laboratuvar etkinlikleri gibi yöntemlerle zenginleştirilir.

HAS OKULLARI ORTAOKULU, evrensel eğitim standartlarını İngilizce eğitimine entegre etmiştir. Haftada 12 saatlik İngilizce dersleri, Türk ve yabancı öğretmenler tarafından özellikle konuşma ağırlıklı olarak sunulur. İkinci yabancı dil olarak Almanca, tüm sınıf seviyelerinde öğrencilere öğretilir. Ayrıca İngilizce dil seviyesini yeterli düzeye getiren öğrencilere üçüncü bir dil öğrenme alternatifi sunulur; bu diller İspanyolca, Fransızca, Rusça, Çince, Japonca ve Hollandaca gibi seçenekleri içerir.

kendine has eğitim tarzıyla lider bir okul

ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

HAS OKULLARI ANADOLU LİSESİ, lise eğitimini sadece üniversiteye ve sonrasındaki yaşama hazırlık aşaması olarak değil, aynı zamanda yaşamın kendisi olarak görmekte ve tüm eğitimini bu vizyonla şekillendirmektedir. Tüm öğrencilerimizin doğal yetenekleriyle uyumlu bir şekilde öğrenebileceklerine olan inancımızla, onların doğalarına saygı göstererek hedeflerini geliştirebilecekleri bir öğrenim ortamını tasarlamış bulunmaktayız.

Öğrencilerimizin yaşam dönemlerini göz önünde bulundurarak, akademik başarıları, üniversite sınavlarına hazırlık süreçleri ve sosyal yaşantıları nedeniyle karşılaşabilecekleri sorunlarda danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Amacımız, öğrencilerimizin bu süreci mutlu ve sağlıklı bir şekilde tamamlamalarını, hedeflerine ulaşmalarını ve doğru tercihler yapmalarını sağlamak için kişisel farklılıklarını göz önünde bulunduran rehberlik hizmeti sunmaktır. Hem okul hem de kendi potansiyellerini tanıma konusunda öğrencilerimize yardımcı olmayı hedefliyoruz.

has-1